Od 7 czerwca otwieramy stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny: 42 225 40 80

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2021

(TERMINY I MIEJSCA DYŻURÓW W ZAŁĄCZNIKU NA DOLE STRONY)

 

Od początku 2019 r. na terenie Powiatu Pabianickiego istnieje 5 punków nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 8 lokalizacjach, które poprowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz adwokaci i radcy prawni realizujący nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Fundacji „Młodzi Ludziom”. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pabianickiego, Prezydenta Miasta Pabianic, Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz Wójtów gmin Dłutowa, Dobronia, Lutomierska, Ksawerowa i Gminy Pabianice ustalono harmonogram punktów na rok 2021.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJE

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji odbywa się poza kolejnością.

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (42) 225-40-80 opcjonalnie: e-mailem: npp@powiat.pabianice.pl

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach: Poniedziałek, Środa, Czwartek,
8.00-16.00, Wtorek 8.00-17.00, Piątek 8.00-15.00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub mediację i która złoży stosowne oświadczenie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232) nieodpłatną pomocą prawną objęte zostały osoby fizyczne – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).

W związku z powyższym Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowało Instrukcję udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku - jako pomocy de minimis, opublikowanej poniżej. W Instrukcji opisano ścieżkę postępowania wykonawców nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach udzielania pomocy de minimis samozatrudnionym przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy.

Karta informacyjna poradnictwa 2021

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach          i obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo administracyjnym,

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowo administracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu na usługę

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu : 42 225 40 80 lub drogą e mailową : npp@powiat.pabianice.pl

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacja dostępna jest pod numerem podanym do zapisów.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, MEDIACJE

 

Jednostka prowadząca

 

Adres

 

Dni i godziny
dyżurów

Specjalizacja

(o ile określono)

Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

Telefon

www

Radcy prawni

1.

 

Sylwia Drogosz-Nadarkiewicz

Miejska
Biblioteka Publiczna

w Pabianicach

ul. Św. Jana 10

Poniedziałek,
Wtorek,
co druga
Środa
8.00 – 12.00

z wyłączeniem
dni ustawowo
wolnych
od pracy

 

Nie

42 225 40 80
w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek
Środa,
Czwartek,
8.00-16.00,

Wtorek

8.00-17.00,

Piątek
8.00-15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

Kamila Misiak

Miejska
Biblioteka Publiczna      
w Pabianicach

ul. Św. Jana 10

co druga

Środa,
Czwartek,
Piątek,
8.00 – 12.00

z

wyłączeniem
dni ustawowo
wolnych
od pracy

 

42 225 40 80
 w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek,
Środa,
Czwartek,
8.00-16.00,

Wtorek

8.00-17.00,

Piątek
8.00-15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

Adwokaci

 

2.

 

Ewa Rutkowska-Trela

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Sucharskiego 1/3

 

Poniedziałek,
co druga

 Środa
11.00 - 15.00

z

wyłączeniem
dni ustawowo
wolnych
od pracy

  Mediacja

Tak

42 225 40 80
w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek,
Środa,
Czwartek,
8.00 - 16.00,

Wtorek

8.00 - 17.00,

Piątek

8.00 - 15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

Konstantynowskie Centrum
Pomocy Rodzinie
w Konstantynowie Łódzkim

ul. Słowackiego 11

Wtorek
15.00-19.00

z
wyłączeniem
dni ustawowo
wolnych
od pracy

Tak

42 225 40 80
 w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek,
Środa,
Czwartek,
8.00 - 16.00,

Wtorek
8.00 - 17.00,

Piątek

8.00 - 15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

Andrzej Kardas

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Sucharskiego 1/3

 

Co druga
Środa,
Czwartek

11.00 – 15.00

Piątek 
10.00-14.00

z
wyłączeniem
dni ustawowo
wolnych
od pracy

 

Tak

42 225 40 80
 w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek,
Środa,
Czwartek,
8.00 - 16.00,

Wtorek
8.00 - 17.00,

Piątek
8.00 - 15.00

http://www.powiat
.pabianice.pl

Radcy prawni/Adwokaci

3.

Fundacja

„Młodzi Ludziom”

Dom Kultury
w Dłutowie

ul. Polna 3

Czwartek,
Piątek 
11.00 – 15.00

z
wyłączeniem
dni ustawowo
wolnych
od pracy

 

Tak

42 225 40 80

 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek,
Środa, |
Czwartek,
8.00 - 16.00,

Wtorek
8.00 - 17.00,

Piątek
8.00-15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

Gminny

Dom
Kultury

z Biblioteką
w Ksawerowie,
ul. Jana Pawła II 1

Środa
13.00-17.00

z

wyłączeniem
dni ustawowo
wolnych
od pracy

 

Tak

42 225 40 80

w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek, Środa,
Czwartek,

8.00 - 16.00,

Wtorek
8.00 - 17.00,

Piątek
8.00 - 15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

Miejska
Biblioteka

Publiczna

w Pabianicach
ul. Św. Jana 10       

Poniedziałek
12.30 –16.30

z

wyłączeniem
dni ustawowo
wolnych
od pracy

 

Nie

42 225 40 80

 w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek, Środa,
Czwartek,
8.00 - 16.00,

Wtorek
8.00 - 17.00,

Piątek
8.00 - 15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

Starostwo

Powiatowe
w Pabianicach

ul. Piłsudskiego 2,
bud. A, pok. 8

Wtorek

8.00 –12.00

z

wyłączeniem
dni ustawowo
wolnych
od pracy

Mediacje

Nie

42 225 40 80

 w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek, Środa,
Czwartek,
8.00 - 16.00,

Wtorek
8.00 - 17.00,

Piątek
8.00 - 15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

 

Karta informacyjna poradnictwa 2021

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.                                                

Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywającej
na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może byś sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie

Forma zapisu na usługę

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu : 42 225 40 80 lub drogą e mailową : npp@powiat.pabianice.pl

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad obywatelskich

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacje dostępne są pod numerem podanym do zapisów.

 

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJE

 

Jednostka prowadząca

 

Adres

 

Dni i godziny dyżurów

Specjalizacja

(o ile określono)

Lokal
dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

Telefon

www

4.

Fundacja

„Młodzi Ludziom”

Urząd Gminy
w Dobroniu

ul. 11 Listopada 9

Poniedziałek,
Piątek

13.00 –17.00

z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych
od pracy

 

Tak

42 225 40 80

 w godzinach
 pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek,
Środa,
Czwartek,
8.00 - 16.00,

Wtorek

8.00 - 17.00,

Piątek
8.00 - 15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna
w Pabianicach

ul. Św. Jana 10               

Wtorek
12.00 - 16.00

Środa: 
12.30 - 16.30

Czwartek
12.00 - 16.00

z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych
od pracy

Mediacja

Wtorek

Czwartek

Nie

42 225 40 80 
w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek,
Środa,
Czwartek,
8.00 - 16.00,

Wtorek

8.00 - 17.00,

Piątek
8.00 - 15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

 

5.

Fundacja

„Młodzi Ludziom”

Gminny Ośrodek Kultury
w Lutomiersku

Plac
Jana Pawła II 13

Poniedziałek,
11.00 – 15.00

Środa

12.30 - 16.30

z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy

Mediacja

Nie

42 225 40 80
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek,
Środa,
Czwartek,
8.00 - 16.00,

Wtorek

8.00 - 17.00,

Piątek

8.00 - 15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

 

Starostwo Powiatowe
w Pabianicach

ul. Piłsudskiego 2, bud. B, pok.40

Wtorek
12.30 - 16.30

Czwartek
14.00 - 18.00

Piątek
12.30 - 16.30

z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych
od pracy

Mediacja

Piątek

 

Nie

42 225 40 80
 w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Poniedziałek,
Środa,
Czwartek,
8.00 - 16.00,

Wtorek

8.00 - 17.00,

Piątek
8.00 - 15.00

http://www.powiat.
pabianice.pl

 

 

Karta informacyjna poradnictwa 2021

                                                                  MEDIACJA

Opis usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony

w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna    i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana                                 do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać
na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie.
Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Forma zapisu na usługę

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu : 42 225 40 80 lub drogą e mailowa : npp@powiat.pabianice.pl

 

Inne informacje

Mediacja co do zasady udzielana jest podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć
do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacja dostępna jest pod numerem podanym do zapisów.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna Pomoc Prawna
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:12.02.2016 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:01.06.2021 15:42