uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XIII/88/19

27-08-2019 przekazania petycji

XIII/87/19

27-08-2019 zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich oraz tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych

XIII/86/19

27-08-2019 przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego

XIII/85/19

27-08-2019 zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, zmienionej uchwałą Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 roku oraz uchwałą Nr XI/73/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 6 czerwca 2019 roku

XIII/84/19

27-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/136/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pabianicki oraz warunków i zasad korzystania z nich

XIII/83/19

27-08-2019 złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń" z Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu

XIII/82/19

27-08-2019 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2019 roku,otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XIII/81/19

27-08-2019 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 r.

XIII/80/19

27-08-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:20.01.2020 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:20.01.2020 14:58