zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

 

52/2020 17-12-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii obowiązujące
51/2020 14-12-2020 przyjmowania płatności, dokonywanych przez kontrahentów na rzecz Powiatu Pabianickiego z wykorzystaniem kart płatniczych obowiązujące
50/2020 07-12-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa obowiązujące
49/2020 16-11-2020 instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" i „zastrzeżone” " w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
48/2020 02-11-2020 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
47/2020 29-10-2020 powołania Komisji do spraw dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli obowiązujące
46/2020 19-10-2020 wprowadzenia zmian w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązujące
45/2020 19-10-2020 naboru do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pabianickiego w 2021 r. obowiązujące
44/2020 16-10-2020 zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach w okresie od 16 października 2020 r. do odwołania obowiązujące
43/2020 15-10-2020 wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach. obowiązujące
42/2020 09-10-2020 powołania zespołu ds. dostępności obowiązujące
41/2020 08-10-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nauczycieli - emerytów i rencistów obowiązujące
40/2020 01-10-2020 zmiany Zarządzenia nr 33/2020 Starosty Pabianickiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad ustanawiania społecznego opiekuna zabytków obowiązujące
39/2020 11-09-2020 powołania Komisji do oszacowania ilości i wartości drewna możliwego do pozyskania w wyniku usunięcia drzew zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego obowiązujące
38/2020 11-09-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii obowiązujące
37/2020 10-09-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nauczycieli - emerytów i rencistów obowiązujące
36/2020 08-09-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym obowiązujące
35/2020 02-09-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Oświaty i Wychowania obowiązujące
34/2020 31-08-2020 ustanowienia społecznego opiekuna zabytków obowiązujące
33/2020 31-08-2020 zmiany Zarządzenia nr 31/2015 Starosty Pabianickiego z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zasad ustanawiania społecznego opiekuna zabytków obowiązujące
32/2020 24-07-2020 udzielenia upoważnienia Członkowi Zarządu Powiatu Pabianickiego obowiązujące
31/2020 17-07-2020 powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach obowiązujące
30/2020 13-07-2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
29/2020 09-07-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa obowiązujące
28/2020 01-07-2020 wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności obowiązujące
27/2020 29-06-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich obowiązujące
26/2020 29-06-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich obowiązujące
25/2020 25-06-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy obowiązujące
24/2020 23-06-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii obowiązujące
23/2020 17-06-2020 ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach dni wolnych od pracy w roku 2020 obowiązujące
22/2020 02-06-2020 ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
21/2020 08-05-2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
20/2020 27-04-2020 wprowadzenia zmian w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylone
19/2020 21-04-2020 zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach w okresie od 22 kwietnia 2020 r. do odwołania uchylone
18/2020 06-04-2020 wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
17/2020 16-03-2020 zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku obowiązujące
16/2020 10-03-2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
15/2020 10-03-2020 powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Pabianickim obowiązujące
14/2020 24-02-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy obowiązujące
13/2020 21-02-2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
12/2020 17-02-2020 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2020 roku obowiązujące
11/2020 14-02-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii obowiązujące
10/2020 10-02-2020 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2020 roku obowiązujące
9/2020 06-02-2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
8/2020 31-01-2020 ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujące
7/2020 31-01-2020 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji obowiązujące
6/2020 29-01-2020 wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Powiecie Pabianickim oraz w jego jednostkach organizacyjnych obowiązujące
5/2020 20-01-2020 pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 25 stycznia 2020 roku obowiązujące
4/2020 15-01-2020 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 r. obowiązujące
3/2020 13-01-2020 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2020 rok obowiązujące
2/2020 10-01-2020 stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) obowiązujące
1/2020 07-01-2020 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu obowiązujące

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:27.02.2020 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:05.01.2021 16:01