uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXIII/173/20

30-04-2020 przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pabianickim

XXIII/172/20

30-04-2020 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2020 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XXIII/171/20

30-04-2020 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020

XXIII/170/20

30-04-2020 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020

XXIII/169/20

30-04-2020 przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

XXIII/168/20

30-04-2020 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 r.

XXIII/167/20

30-04-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025

XXII/166/20

02-04-2020 wyrażenia zgody na złożenie wniosku pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie dla szkół Powiatu Pabianickiego"

XXII/165/20

02-04-2020 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020

XXII/164/20

02-04-2020 "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2020"

XXII/163/20

02-04-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą

XXII/162/20

02-04-2020 zmiany załącznika 1 do Strategii Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020

XXII/161/20

02-04-2020 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 r.

XXII/160/20

02-04-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:18.06.2020 08:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:18.06.2020 08:43