Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania dla PRECYZMET Zbigniew Perliński na:
1. wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 264 w Chechle Drugim gm. Dobroń w następujący sposób:
- likwidację rowu R-A1/1 na długości 23 m,
- wykonanie zbiornika retencyjnego o pow. 548 m2 z odpływem dławiącym o śr. 100 mm i długości L=5,0 m,
- przebudowa rowu R-A-1 w km 0+216 poprzez zamontowanie wylotu o śr. 100,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu PRECYZMET zlokalizowanego przy ul. Lipowej 47 w Chechle Drugim do rowu R-A-1 i do projektowanego zbiornika,
3. odprowadzenie nadmiaru wód ze zbiornika retencyjnego do rowu R-A-1.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją i wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 17.07.2014r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie zakładu PRECYZMET w Chechle Drugim ul. Lipowa 47 oraz na działce nr ew. 264 w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 41 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 264 w Chechle Drugim i odprowadzenie ścieków deszczowych do gruntuz terenu zakładu "Precyzmet"
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.07.2014 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.07.2014 11:38