Konstantynów Łódzki, dnia 07 lipca 2014r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 267 z póżn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17 czerwca 2014 roku zostało wszczęte na wniosek:
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
95-050 Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, obejmującej przebudowę drogi gminnej nr 108604E ulicy Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim – na odcinku od ulicy Przemysłowej do rzeki Łódki w obrębie K-18 na działkach
nr ewid. 32/2, 33, 89/2.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuje się, że strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami spraw w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach w Pabianicach oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska nr 2 pok. Nr 14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Godziny pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 8-16, wtorek 9-17, piątek 8-15.

Otrzymują:

 1. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2
 2. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
 3. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, Referat Inwestycyjno-Techniczny
 4. Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a.
 6. P. Małgorzata Ciesielska
 7. P. Leszek Strzemecki
 8. P. Mieczysław Strzemecki
 9. P. Stanisław Strzemecki
 10. a/a. BM

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:18.07.2014 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:18.07.2014 11:01