Pabianice, dnia 21 lipca 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej,
obręb K-3, działki nr 42/1, nr 42/2, nr 42/3, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7

W dniu 15 lipca 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 42/1 o pow. 0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, nr 42/3 o pow. 0,3270 ha, nr 42/4 o pow. 0,3270 ha, nr 42/5 o pow. 0,3270 ha, nr 42/6 o pow. 0,3270 ha, 42/7 o pow. 0,3270 ha, objętej księgą wieczystą KW LD1P/00033617/5, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanej działki nr 42/2, nr 42/3, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7 – 261 600,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Cena wywoławcza dla działki nr 42/1 – 244 800,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:21.07.2014 14:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:21.07.2014 14:31