Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.19*60r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z2012r. poz. 145) Starostwo powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla OrganikAgro Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na:
1. wykonanie urządzenia wodnego na działce nr ew. 19/1 w dobroniu Duzym tj. przebudowa rowu melioracyjnego P39 w km 0+672 poprzez zamontowanie wylotu DN 315 wraz z umocnieniem
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu OrganikAgro Sp. z o.o. w Dobroniu Dużym przy ul. Wrocławskiej 20 do rowu melioracyjnego P39 w km 0+672.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z tut. dokumentacja w tut. Wydziale.
W dniu 5.08.2014r. o godz. 11 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie zakładu OgranikAgro Sp. z o.o.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 38 - odprowadzenie scieków opadowych z terenu zakładu OrganikAgro Sp. z o.o. w Dobroniu Dużym
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:22.07.2014 15:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:22.07.2014 16:22