Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Ksawerów na:
1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci 2 drenaży francuskich i studni chłonnej z dwoma wylotami z ww. drenażu, zlokalizowanych na działce nr ew. 1703 w Ksawerowie,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Ludowej w Ksawerowie do ziemi za pomocą projektowanych drenaży i studni chłonnej.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 29.07.2014r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny na ulicy Ludowej w Ksawerowie w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 45 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Ludowej w Ksawerowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:24.07.2014 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:24.07.2014 12:15