Konstantynów Łódzki, dnia 24 lipca 2014 roku

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21 lipca 2014 r. na wniosek inwestora:

Gminy Konstantynów Łódzki,
z siedzibą: ul. Zgierska nr 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,
 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę i modernizację ulicy Kościelnej, obejmujące budowę: układu drogowego, przepustów na rzece Łódce, sieci wodociągowej, odwodnienia nawierzchni ulicy, oświetlenia terenu oraz przebudowę sieci gazowej, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 21, 52, 80, 81 (obręb K-18) oraz na terenie działek o numerach ewidencyjnych 13/4, 68/1, 68/2, 68/3, 78, 85/3 i 90/33 (obręb K-19), w Konstantynowie Łódzkim, ulica Kościelna.

POUCZENIE
Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 kpa w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr 14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00). Po upływie powyższego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały pozostające w dyspozycji organu.

Otrzymuje:
1. Gmina Konstantynów Łódzki, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2

Do wiadomości:
1.
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2
2. Referat Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2
3. strona postępowania: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź
4. a/a BP

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę i modernizację ulicy Kościelnej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:05.08.2014 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:05.08.2014 10:46