Pabianice, dnia 05 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 301/2 , położonej w gm. Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko

W dniu 05 sierpnia 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/2 o pow. 0,2631 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00047176/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku IV przetargu dot. działki nr 301/2, położonej w gm. Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:05.08.2014 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:05.08.2014 12:45