Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla Gminy Lutomiersk na:
1. legalizującej urządzenie wodne w postaci przebudowanego rowu przydrożnego w ulicy Łęgowej poprzez ułożenie kanału o śr. 300 na długości L=117 mb,
2. pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu od ul. Kilińskiego do działki nr ew. 302 w Lutomiersku pomiędzy działkami nr ew. 304, 306, 305, na odcinku 38 mb,
3. pozwolenie wodnoprawne  na szczególne  korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Kilińskiego do wylotu w ulicy Łęgowej w Lutomiersku.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 4.09.2014r. zostaną przeprowadzone oględziny na ul. Kilińskiego i Łęgowej w celu odniesienia się do wniosku.
Spotkanie rozpocznie sie o godz. 10.00 na rogu ul. Kilińskiego i Łęgowej.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 47 - przebudowa rowu w ul. Kilińskiego i w ul. Łęgowej w Lutomiersku wraz z odprowadzeniem ścieków deszczowych do ziemi
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:21.08.2014 08:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:21.08.2014 08:23