Pabianice, dnia 26 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 246 , położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 18

W dniu 26 sierpnia 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostowa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach,
w obrębie P-12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 246 o pow. 0,0862 ha,
objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00050459/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. działki nr 246, położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 18
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:26.08.2014 15:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:26.08.2014 15:07