Pabianice, dnia 26 sieronia 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 57, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33


W dniu 26 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach,
przy ul. Miodowej 33, w obrębie P-28, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57
o pow. 0,1620 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00050459/4, stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
plus podatek VAT 23%.

Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 57 położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:26.08.2014 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:26.08.2014 15:12