ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim zawiadamia właścicieli działek położonych po obu stronach drogi gminnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę i modernizację ulicy Łąkowej na odcinku od ulicy Łódzkiej do przepustu na rzece Łódce, polegającej na budowie: układu drogowego, sieci wodociągowej, odwodnienia ulicy, oświetlenia ulicy oraz przepustu na rzece Łódce na działkach nr ewid. 20/1, 20/2, 21, 22, 33, 44/2, 52, obręb K-18 przy ulicy Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska nr 2 pok. Nr 14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Godziny pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 8-16, wtorek 9-17, piątek 8-15.

Konstantynów Łódzki, dnia 29 sierpnia 2014 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące wydania pozwolenia na budowę i modernizację ulicy Łąkowej na odcinku od ulicy Łódzkiej do przepustu na rzece Łódce
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:08.09.2014 10:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:20.09.2014 11:06