Zarząd Powiatu Pabianickiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Pabianickiego do wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Konsultacje prowadzi Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich. Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w terminie od dnia 30 września do dnia 15 października 2014 r. drogą mailową na adres: kkardas@powiat.pabianice.pl .

 


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konsulatcjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Katarzyna Kardas
Data publikacji:30.09.2014 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:30.09.2014 11:46