Pabianice, dnia 15 października 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 57, położonej w Pabianicach w obrębie P-28,
 przy ul. Miodowej 33


W dniu 7 października 2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się II przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach,
przy ul. Miodowej 33, w obrębie P-28, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57
o pow. 0,1620 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00050459/4, stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2 osoby.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
plus podatek VAT 23%.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 80 800,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych)
plus 23% podatku VAT.
Nabywcami w/w nieruchomości są Andrzej i Marzena małż. Grodzcy.

 


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wynkiu II przetargu dot. działki nr 57, położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 33
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:15.10.2014 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak