Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Ksawerów na:
1. wykonanie urządzeń wodnych w tym:
a) przebudowę rowu przydrożnego w ul. Łodzkiej na działce nr ew. 1528/1 w Ksawerowie poprzez zamontowanie wylotu o śr. 300 mm,
b) likwidację rowu przydrożnego w ul. Nowej od posesji nr 2 do pos. nr 14/20 na działce nr ew. 1656 w Ksawerowie,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Nowej w Ksawerowie do ziemi8 poprzez rów przydrożny w ul. Łódzkiej.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. wydziale.
Jednocześnie informujemy , że  w dniu 17.10.2014r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone ogledziony na ulicy Nowej i Łódzkiej w Ksawerowie  w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 55 - przebudowa rowu przydroznego w ul. Łódzkiej i likwidacja rowu przydroznego w ul. Nowej i odprowadzanie ścieków opadowych z ul. Nowej do rowu w ul. Łódzkiej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:16.10.2014 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:16.10.2014 12:21