Pabianice, dnia 28 października 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 77, położonej w Konstantynowie Łódzkim
 przy ul. Srebrzyńskiej


W dniu 28 października 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
objętej księgą wieczystą Kw Nr LD1P/00050242/0  położonej w Konstantynowie Łódzkim
w obrębie K-15 przy ul. Srebrzyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 77 o pow. 0,4009 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – jedna.
Cena wywoławcza – 340 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych)
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 77 położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Srebrzyńskiej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.10.2014 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:28.10.2014 15:00