Pabianice, dnia 3 grudnia 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 168, położonej w Pabianicach w obrębie P-10,
 przy ul. Modrzewiowej 2


W dniu 25 listopada 2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach,
przy ul. Modrzewiowej 2, w obrębie P-10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 168
o pow. 0,1385 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00004124/0, stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 3 osoby.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
plus podatek VAT 23%.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 60 600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych)
plus 23% podatku VAT.
Nabywcami w/w nieruchomości są Piot i Bożena małż. Jacoń oraz Piotr Jacoń

 


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 168, położonej w Pabianicach w obrębie P-10 przy ul. Modrzewiowej 2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:03.12.2014 10:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:03.12.2014 10:08