Pabianice, dnia 10 grudnia 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach,
przy ul. Partyzanckiej, w obrębie P-10, działka nr 73/4
 


W dniu 02 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach,
przy ul. Partyzanckiej, w obrębie P-10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/4
o pow. 0,0083 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00040680/9, stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 4 osoby.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
plus podatek VAT 23%.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 6 060,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) plus 23% podatku VAT.
Nabywcą w/w nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi  "CENTROSTAL" Spólka Akcyjna w Kielcach.

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy Partyzanckiej, w obrębie P-10, działka 73/4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:10.12.2014 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:10.12.2014 12:59