Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dłutów na:
1. pobór wody z ujęcia w Dłutowie przy ul. Wysokiej 11, ujmującego wody z pietra czwartorzędowego poprzez studnie nr 1 na działce nr 193/8 i nr 2 na działce nr 302/6 w Dłutowie Poduchownym,
2. odprowadzenie do rzeki Jesionki w km 9+092 ścieków z płukania odżelaziaczy i ścieków opadowych
3. odprowadzenie ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dłutowie BOS 200 do rzeki Jesionki w km 8+850.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacja i wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie 6341 59 - pobór wód z ujęcia w Dłutowie przy ul. Wysokiej i odprowadzenie scieków technologicznych , opadowych i sanitarnych do rzeki Jesionki
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:29.12.2014 16:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:29.12.2014 16:14