Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. kpa oraz art 127 ust. 6 ustawy a dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla Gminy Dłutów na:
1. legalizującej urządzenie wodne w postaci wykonanego rowu bez nazwy na długości L=119 m od km 0+208 do km 0+327 na działkach nr ew. 120, 115, 116, 175, 109/1 w Leszczynach Małych ,
2. pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu bez nazwy na działce nr ew. 175 w leszczynach Małych w km 0+204,5 poprzez zamontowanie przepustu typu P-1/60 o długości L=5,0 m.
osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacja wnieść uwagi w tut. Wydziale.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 62 - legalizacja urządzenia wodnego i przebudowa ropwu na działce nr ew. 175 w Leszczynach Małych
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:29.12.2014 16:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:29.12.2014 16:27