na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o.o. RYMAROVSKIE DOMY POLSKA na:
1. wykonanie urządzeń wodnych obejmujących:
- przebudowę rowu przydrożnego w ulicy Południowej w Konstantynowie Łódzkim na działce nr ew. 78 poprzez zamontowanie rurociągu drenarskiego o śr. 400 mm na długości 60 m,
- przebudowę rowu przydrożnego w ulicy Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim na działce nr ew. 76 poprzez zamontowanie rurociągu drenarskiego o śr. 400 mm na długości 90 m.
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód drenażowych z ulicy Srebrzyńskiej i Południowej w Konstantynowie Łódzkim do rowu melioracyjnego RN-17 istniejącym wylotem W5.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 8.01.2015r. zostaną przeprowadzone oględziny na terenie działek 78 i 79 w Konstantynowie Łódzkim w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:6341 65 - przebudowa rowów przydropznych w ulicach Srebrzyńskiej i Południowej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.01.2015 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:05.01.2015 15:03