Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Marcina Beśki na:
1. wykonanie urządzenia wodnego w tym przebudowę rowu R-C w hm 5+00 poprzez zamontowanie wylotu o śr. 150 mm na działce nr ew. 49 w Rydzynach gm. Pabianice,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie mieszaniny podczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem PVC o śr. 150 mm do rowu melioracyjnego R-C w hm 5+00 w Rydzynach gm.Pabianice .
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:6341 66 - odprowadzanie mieszaniny podczyszczonych ścieków bytowych i opadowych projektowanym wylotem do rowu R-C w Rydzynach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.01.2015 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:05.01.2015 15:01