Na podstawie art. 61 par. 4, art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.20001r. Prawo wodne starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sp[rawie wydania pozwolenia wodnoprawnmego dla GREEK TRADE Sp. z o.o. na:
1. wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego R-8s w km 0+330 na działce nr ew. 114 w Światnikach poprzez zamontowanie wylotu o śr. 200 PVC,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych do rowu melioracyjnego R-8s projektowanym wylotem o śr. 200 na działce nr ew. 114 w Świątnikach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacją, wnieść uwagi oraz wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w tut. Wydziale.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚ.6341.67.2014 - odprowadzenie ścieków przemysłowych z zakładu GREEK TRADE Sp. z o.o. w Porszewicach do rowu melioracyjnego na działce nr ew. 114 w Światnikach.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.01.2015 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:05.01.2015 15:00