Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Stanisławy janowskiej i Mariana Janowskiego na wykonanie urządzenia wodnego obejmującego przebudowę rowu melioracyjnego R-E-2 na działce nr ew. 47 w Zygmuntowie poprzez:
1. likwidację istniejącego przejazdu z rury stalowej o śr. 400 mm o długości L=4,60 m w km 0+451 (oś przejazdu)
2. zamontowanie przepustu z rur PCV 2x400 mm o długości L=10,0 m w km 0+460 (oś przepustu).
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚ.6341.68. - przebudowa rowu melioracyjnego R-E-2 na działce nr ew. 47 w Zygmuntowie gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.01.2015 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.01.2015 12:22