Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. na:
1. pobór wód podziemnych z górnokredowego ujęcia głębinowego składającego się z dwóch studni Nr 5 i nr 6 usytuowanych na działkach o nr ew. 134/93 i 134/8 na terenie zakładu,
2. odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Dobrzynki na terenie zakładu siedmioma wylotami,
3. odprowadzenie ścieków przemysłowych z płukania odżelaziaczy ze Stacji Uzdatniania Wody wylotem nr 3 o śr. 500 mm położonym na prawym brzegu rzeki Dobrzynki w km 5+917,
4. odprowadzenie ścieków przemysłowych z procesu zmiękczenia wody kotłowej metodą odwróconej osmozy wylotem nr 5 o śr. 500 mm położonym na prawym brzegu rzeki Dobrzynki przy moście w ul. Sejmowej w km 6+028,
5. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji w ul. M. J. Piłsudskiego i w ul. Barucha.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z dokumentacją oraz wnieść uwagi do tut. Wydziału.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 12.01.2015r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie zakładu w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚ.6341.69. - pozwolenie wodnoprawne dla Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. na szczególne korzystanie z wódd
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.01.2015 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.01.2015 12:33