Na podstawie art. 61 par. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa  oraz art. 127 ust. 6, ust. 7a ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Marii i Wojciecha Oleśko na wykonanie urządzeń obejmujących:
1. budowę stawu ziemnego o powierzchni 13715 m2 i średniej głębokości 1,71 m zlokalizowany na działce nr ew. 232/18 obr. P-26 w Pabianicach,
2.budowę stawu ziemnego o powierzchni 18211 m2 i średniej głębokości 1,68 m zlokalizowany na działce nr ew. 232/19 obr. P-26 w Pabianicach,
3. przebudowę rowów opaskowych R-a na długości L=110 m i Ra1 na długości L=60 m,
4. likwidację rowu na działce nr ew. 232/19 obr. P-26 w Pabianicach
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w  tut. Wydziale.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚ.6341.74 - wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr ew. 232/18 i 232/19 w Pabianicach przy ul. Granicznej 50
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:14.01.2015 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:14.01.2015 13:01