Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dobroń na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków komunalnych (mieszaniny ścieków bytowych i opadowych) z istniejącej oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej typu ECOLO-CHIEF zlokalizowanej w miejscowości Dobroń na działce nr ew. 430/9 do rowu melioracyjnego R-21 na działce nr ew. 430/22.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacją oraz wnieść uwagi w w tut. Wydziale.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚ.6341.76.2014 - odprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF w Dobroniu do rowu R-21
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:19.02.2015 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:19.02.2015 14:28