Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210        faks (+48) 422-111-210 w 60        NIP 727-104-51-59      REGON 000311734

 

 

                                                                                              Konstantynów Ł., 21-02-2015 r.

 

 

Zmiana ogłoszenia

 

Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 26 luty 2015 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę rękawic medycznych do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy ZP/8/2015/pr.wew

1. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:     procedury.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10695&idmp=1127&r=o

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/8/2015/Pr.Wew. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert


Dział Zamówień informuje, iż uległy zmianie ilości w poz. 1 i 3 z 320 na 350.


Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Dyrektor DPS

Hubert KowalskiPowrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana w ogłoszeniu dotyczącym konkursu na dostawę rękawic dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:23.02.2015 06:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:23.02.2015 06:43