I N F O R M A C J A

 Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zmianami) , Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę polegającą na:

 przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku socjalno-magazynowego w związku ze zmianą sposobu użytkowania na zakład usługowy-garmaż oraz na przebudowie istniejącego budynku gospodarczego na budynek gospodarczo-techniczno-garażowy dla potrzeb zakładu usługowego, budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej, budowę podczyszczania ścieków w ramach istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowę i rozbudowę istniejącego przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej, przebudowę istniejącego napowietrznego przyłącza energetycznego, budowę utwardzenia terenu na działkach nr ewid. 580 i 581 położonych przy ul. Wschodniej 4/6 w Pabianicach

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa , Pabianice ul. Piłsudskiego 2

Pabianice, dnia 11 lipca 2005 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o pozwolenie na budowę Zakładu Usługowego- garmaż Pabianice ul. Wschodnia 4/6 dz. nr 580 i 581
Podmiot udostępniający informację:95-200, ul.Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Witold Klocek
Data publikacji:13.07.2005 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Witold Klocek
Data aktualizacji:13.07.2005 11:41