Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek pana Przemysława Mroczkowskiego Zastępcy Dyrektora Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majatkiem Urzędu Miasta Łodzi, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi postępowania w sprawie udzielenia Miastu Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego obejmującego wykonanie odwiertu studziennego - studni Nr S3 wraz z obudową typu Abisynka i armaturą wewnatrz studni (pompa głębinowa, przewód tłoczny) w Łodzi przy ul. Fabrycznej 21, działce nr 87/2 w obr. W-25, woj. łódzkie.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją, wnieść uwagi oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie do 8.06.2015r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚ.6341.23 - wykonanie odwiertu studziennego - studni Nr S3 w Łodzi ul. Fabrycznej 21 dz. nr 87/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:03.06.2015 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:03.06.2015 13:03