Zgodnie z art. 61 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dobroń na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących przebudowę rowu przydrożnego na działce nr ew. 265/1 w Dobroniu Małym poprzez zamontowanie 9 szt. przepustów o śr. 400 mm z rur PCV o długości L=2,0 m każdy.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją, wnieść uwagi oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 18.06.1960r. Kpa w dniu 12.06.2015r. o godzinie 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 265/1 w Dobroniu małym w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚ.6341.24 - przebudowa rowu przydroznego na działce nr ew. 265/1 w Dobroniu Małym
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:03.06.2015 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:03.06.2015 13:08