Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Osiedlka Nowa 2 Sp. z o.o. z siedziba w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Srebrzyńskiej 9 na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących przebudowę rowu melioracyjnego R-A w km 1 736,25 na działce nr ew. 51/3 w Konstantynowie Łódzkim obr. K-17 poprzez zamontowanie przepustu o śr. 600 mm z rur PEHD o długości L=6,50 oraz w km 1 878,5 na działce nr ew. 38/1 w Konstantynowie Łódzkim obr. K-17 poprzez zamontowanie przepustu o śr. 600 mm z rur PEHD o długości L=5,0 m.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚ.6341.25 - przebudowa rowu melioracyjnego R-A w km 1 736,25 na działce 51/3 i w km 1 878,5 na działce 38/1 w Konstantynowie Ł. obr. K-17
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:16.06.2015 09:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:16.06.2015 09:32