Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. KPA oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla EMO-FARM Sp. z o.o. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji sanitarnej biegnącej w ul. Jana Pawła II w Ksawerowie z zakładu EMO-FARM w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 52.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informuje że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 7.08.2015r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone ogledziny na terenie zakładu EMO-FARM w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 52 w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 33 - wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji przez Zakład EMO-FARM w Ksawerowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.08.2015 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.08.2015 13:03