Na podstawie art. 61 par. 4 utawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu bazy ZWiK w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3 do rowu R-D/6/1 trzema wylotami w km 1 018, w km 0 973, w km 0 883.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać sie z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 12.08.2015r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone ogledziny na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3 w celu odniesieniu się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 35 - odprowadzanie ścieków opadowych z terenu bazy ZWiK w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.08.2015 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Szadkowska
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:06.08.2015 09:20