Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267 oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Rymarovskich Domów Polska Sp. z o.o. na przebudowę rowu melioracyjnego poprzez jego częsciowe przykrycie na szerokości 60 cm i długości 43,9 m od km 1 300 do km 1 256,1 na działce nr ew. 79/4 obr. K-15 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej 2.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymasnias niniejszego zawiadomienia w siedzibie tut. Wydziału.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 22.09.2015r. o godz. 11.00 zostaną przeprowadzone ogledziny na terenie działki nr ew. 79/4 przy ul. Kolejowej 2 w Konstantynowie Łodzkim w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 39 - przebudowa rowu RN-17 na działce nr ew. 79/4 w Konstantynowie Łódzkim ul. Kolejowa 2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:09.09.2015 15:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:09.09.2015 15:11