uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XII/79/15

27-08-2015 przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego

XII/78/15

27-08-2015 zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2015

XII/77/15

27-08-2015 zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2015

XII/76/15

27-08-2015 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2015 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XII/75/15

27-08-2015 udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Pabianice przy realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań"

XII/74/15

27-08-2015 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Powiatem Łaskim

XII/73/15

27-08-2015 zmiany Uchwały Nr IV/22/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego

XII/72/15

27-08-2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2015, zmienioną Uchwałą Nr IV/24/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 oraz Uchwałą Nr X/65/15 z dnia 11 czerwca 2015 roku

XII/71/15

27-08-2015 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

XII/70/15

27-08-2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:11.09.2015 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.09.2015 14:22