Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dlas Malgorzaty i Piotra Orszulak na przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działce nr ew. 273/5 w Kazimierzu gm. Lutomiersk.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 1.10.2015r. o godz. 11.00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie działki nr ew. 273/5 w Kazimierzu w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 37 - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działce 273/5 w Kazimierzu
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:23.09.2015 08:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:28.09.2015 14:52