Konstantynów Ł. 16.10.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

ul. Bechcice 3

95-050 Konstantynów Łódzki

tel. 42 211 12 10

fax 42 211 12 10 wew.60

e-mail: procedury.dps.konstantyn@gmail.com

 

 1. Nazwa Zamówienia : DOSTAWA SZAF SOSNOWYCH

 

 

Przedmiotem zamówienia  jest szafa sosnowa  jednodrzwiowa o wymiarach (wys x szer x gł) 200x50x60 (cm) -

przykładowy wzór poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia wymagany jest w dwóch wersjach:

 1. 5 szaf zaopatrzonych w drążek na ubrania i 1 półkę;
 2.  10 szaf wyposażonych w 2 szuflady na bieliznę osobistą umieszczone na wysokości 30 m od dołu i 3 półki

 

Wymagania odnośnie materiału i sposobu wykonania

 1. Materiał wykonania obudowy, szuflad i półek: drewno sosnowe klejone, lakierowane bezbarwnym lakierem
 2. szafa na niskich toczonych nogach
 3. podstawy wieńczące dól i górę szafy zlicowane z bokami szafy (nie wystające poza światło szafy)
 4. wyposażenie wewnętrzne:
 • drążek na ubrania  i 1 półka umieszczona nad drążkiem
 •  szuflady na bieliznę osobistą  umieszczone w obudowie drewnianej stanowiącej kubik z umieszczonymi wewnątrz prowadnicami. Szuflady na prowadnicach kulowych z pełnym wysuwem, zamawiający dopuszcza inne rozwiązania wysuwu szuflad pod warunkiem bezpiecznego i komfortowego użytkowania przez mieszkanki Domu.

 

Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonany towar

 

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia  należy wykonać w terminie do 30.11.2015 i dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego

 

 1. Warunki postępowania i składania ofert:

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu powinni złożyć w terminie określonym w punkcie 6 oferty na dostawę szaf.

Oferta musi zawierać ceny jednostkowe (netto i brutto) poszczególnych elementów zamówienia  wypełnione wg tabeli:

asortyment

Cena  (zł)

ilość

Wartość (zł)

 

1

Szafa 200x50x60 z drążkiem

Netto....................

brutto.....................

5 szt

Netto....................

brutto.....................

2

Szafa 200x50x60  szufladami i półkami

Netto....................

brutto.....................

10 szt

Netto....................

brutto.....................

Podsumowanie

Netto....................

brutto.....................

 

Do oferty należy załączyć rysunki , zdjęcia oferowanego towaru i dokładny opis wykonania produktu-rodzaj materiału, dane techniczne.

Przewóz zamówionego towaru odbędzie się transportem zorganizowanym przez Wykonawcę połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Przejęcie odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

 

Płatność za wykonaną dostawę nastąpi w ciągu 7 dni po potrzymaniu towaru wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

 

 1.    Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert:

 • cena - 80%
 • okres wykonania (maksymalnie do 30 listopada 2015) - 10 %
 • zgodność z wymaganiami technicznymi zamawiającego – 10%

 

 1. Forma i termin skłania ofert

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA FORMULARZU UMIESZCZONYM W ZAŁĄCZNIKU 1

Oferty należy złożyć do dnia 24-10-2015 do godziny 10.30

Oferty należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać na adres: procedury.dps.konstantyn@gmail.com wpisując w temacie dostawa szaf sosnowych, nr sprawy ZP/25/2015/Pr.Wew. Oferty powinny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę.

Oferty składane w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem : oferta na dostawę mebli  nr sprawy ZP/25/2015./Pr.Wew. w sekretariacie zamawiającego pok. 143. Oferty pisemne powinny zawierać również adres mailowy i nr telefonu Oferenta.

 

Po zapoznaniu się z ofertami i wyborze najkorzystniejszej, wybrany oferent będzie zobowiązany dołączyć dokumenty firmy typu KRS, wpis do ewidencji lub wydruk z CDEIG w chwili podpisania umowy z Zamawiającym. Niedostarczenie w/w dokumentów będzie równoznaczne z rezygnacją z realizacji zamówienia i tym samym wycofaniem oferty z procedury.

 

Po zapoznaniu się z ofertami i wyborze najkorzystniejszej, Zamawiający podpisze z wybranym oferentem umowę, w której zostaną określone warunki dostawy szaf.

 

 1. Otwarcie ofert

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 24-10-2015 o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

UWAGA! Konkurs ofert może być unieważniony lub przełożony przez Zamawiającego na inny termin bez podania przyczyny.

 


Dyrektor DPS

 

Hubert Kowalski

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na dostawę szaf sosnowych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:16.10.2015 19:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:16.10.2015 19:29