Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

 

 

tel. 48 (42) 2111-210        faks 48 (42) 2111-210 wew.60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

Konstantynów Łódzki, 19-10-2015

ZP/25/2015/Pr.Wew

 

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na dostawę szaf sosnowych , Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębami" informuje, iż uległ zmianie termin składania ofert, jak i ich otwarcia.

Forma i termin skłania ofert

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA FORMULARZU UMIESZCZONYM W ZAŁĄCZNIKU 1

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2015 do godziny 10.30

Oferty należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać na adres: procedury.dps.konstantyn@gmail.com wpisując w temacie dostawa szaf sosnowych, nr sprawy ZP/25/2015/Pr.Wew. Oferty powinny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę.

Oferty składane w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem : oferta na dostawę mebli  nr sprawy ZP/25/2015./Pr.Wew. w sekretariacie zamawiającego pok. 143. Oferty pisemne powinny zawierać również adres mailowy i nr telefonu Oferenta.

 

Po zapoznaniu się z ofertami i wyborze najkorzystniejszej, wybrany oferent będzie zobowiązany dołączyć dokumenty firmy typu KRS, wpis do ewidencji lub wydruk z CDEIG w chwili podpisania umowy z Zamawiającym. Niedostarczenie w/w dokumentów będzie równoznaczne z rezygnacją z realizacji zamówienia i tym samym wycofaniem oferty z procedury.

 

Po zapoznaniu się z ofertami i wyborze najkorzystniejszej, Zamawiający podpisze z wybranym oferentem umowę, w której zostaną określone warunki dostawy szaf.

 

Otwarcie ofert

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 23-10-2015 o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Pozostałe warunki zapytania pozostały bez zmian.

Z poważaniem

Dyrektor DPS

Hubert Kowalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana terminu w ogłoszeniu na dostawę szaf sosnowych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:19.10.2015 18:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:19.10.2015 18:59