Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że w dniu 21 października 2015r., Państwo Marzena i Jarosław Swarzyńscy dokonali zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 267, przy ulicy Krzywiec - Okołowicza nr 10, obręb K-10, w Konstantynowie Łódzkim.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr  14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ewid. 267, ul. Krzywiec - Okołowicza nr 10, obręb K-10, 95-050 Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Beata Pietrasik
Data publikacji:22.10.2015 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Pietrasik
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:26.11.2015 13:07