Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wykonanie urządzeń wodnych w tym:
1.likwidację rowu melioracyjnego RN-17 na działkach o nr ew. 109/3, 82/4, 83/4, 84/4, 85/4, 86/4, 92/3, 87/3, 93/3, 94/5, 93/5, 94/7, 96/5, 95/7, 96/3, 95/5, 97/5, 53/5, 54/5, 55/5, 58/5 w Konstantynowie Łódzkim obr. K-18 na odcinku od hm 24 14 do hm 24 436 tj. na długości 422,0 m,
2.wykonanie drenażu odwadniającego z rur PRAGMA o śr. 500 mm przebiegającego przez działki o nr ew. 58/5, 55/5, 54/5, 53/5, 97/5, 96/3, 96/5, 93/5, 93/3, 92/3, 87/3, 86/4, 85/4, 84/4, 83/4, 82/4, 109/3 obr. K-18 w Konstantynowie Łódzkim na odcinku 621,2 m.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać z przedłozona dokumentacją w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 16.11.2015r. o godzinie 11:00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie działek, przez które przebiega rów melioracyjny RN-17 w celu odniesienia się do wniosku. Spotkanie rozpocznie się na przepuście na rowie RN-17 w ulicy Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 43 - wykonanie urządzeń wodnych na terenie ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:09.11.2015 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:09.11.2015 10:34