Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 06.11.2015r., Inwestor Pani Milena Matejas-Czubalska dokonała zgłoszenia budowy odcinka wodociągu ulicznego Ø110 w ulicy Żelaznej długości 49mb na działce nr ewid. 42 w Pabianicach.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żelaznej w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:09.11.2015 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Kominek
Data aktualizacji:15.12.2015 12:13