Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że w dniu 06 listopada 2015r., pełnomocnik inwestora, Pan Mariusz Wojtczak, reprezentujący firmę "3DPROJEKT", z siedzibą: ul. św. Teresy nr 100, 91-341 Łódź, działający w imieniu Pani Justyny Małolepszej, dokonał zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 36/10, 35/11, 34/5 i 34/6, przy ulicy Działkowej nr 17, obręb K-17, w Konstantynowie Łódzkim.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr  14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ewid. 36/10, 35/11, 34/5 i 34/6, obręb K-17, ul. Działkowa nr 17, 95-050 Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Beata Pietrasik
Data publikacji:10.11.2015 15:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Beata Pietrasik
Data aktualizacji:08.12.2015 00:02