Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że w dniu 09 listopada 2015r., pełnomocnik inwestora, Pan Maciej Pietrus, reprezentujący firmę "PKP Energetyka S.A", z siedzibą: w Warszawie 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, dokonał zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej, rozbiórki istniejącej stacji transformatorowej, budowy przyłącza kablowego, przebudowy istniejącej linii kablowej oraz przebudowy istniejącego przyłącza kablowego, dz. nr  ewid. 86/1, 86/4, 92/3, obręb K - 18, ul. Przemysłowa, 95 - 050 Konstantynów Łódzki.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr  14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, Rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej, Budowa przyłącza kablowego, Przebudowa istniejącej linii kablowej oraz przebudowa istniejącego przyłącza kablowego, dz. nr ewid. 86/1, 86/4, 92/3, obręb K - 18, ul. Przemysłowa, 95 - 050 Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:12.11.2015 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:11.12.2015 09:17