Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 16.11.2015r., Gmina Ksawerów dokonała zgłoszenia budowy chodnika, rozbiórki istniejących przepustów, budowy zjazdów indywidualnych oraz wykonania odwodnienia powierzchniowego w Ksawerowie, przy ul. Zachodniej, na działkach nr ewid. 1785, 1738, 1885.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa chodnika, rozbiórka istniejących przepustów, zjazdów indywidualnych i odwodnienia powierzchniowego na dz. nr 1785, 1738, 1885 w Ksawerowie
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:19.11.2015 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:01.01.2016 00:01