Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Ewy i Dariusza Pidek na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących rozbudowę istniejącego stawu ziemnego na działkach 668 i 602/8 w Piątkowisku przy ul. Cynkowej, gm Pabianice.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 2.12.2015r. o godzinie 11:00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie działek, 668, 602/8 w Piątkowisku przy ul. Cynkowej 13 w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 48 - rozbudowa istniejącego stawu ziemnego na działkach 668 i 602/8 w Piatkowisku gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:20.11.2015 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:20.11.2015 12:57