Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 20.11.2015r.,Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Pabianicach, przy ul. Warzywnej 3, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w Pabianicach w ulicach:Letnia, Zdrojowa, Przyjazna, Widzewska na działkach nr ewid. 82/1, 84/3, 84/18, 85/10, 48/1, 76, 84/19, 85/11, 97/9, 84/20, 134/3, 84/1, 61/1 i Ksawerowie, na dz. nr ewid. 1887.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w Pabianicach, w ulicach: Letnia, Zdrojowa, Przyjazna, Widzewska, na dz. nr ewid. 82/1, 84/3, 84/18, 85/10, 48/1, 76, 84/19, 85/11, 87/9, 84/20, 134/3, 84/1, 61/1 i Ksawerowie, na dz. nr ewid. 1887
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:23.11.2015 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:23.12.2015 10:14